الگوهای سایت

مرحله 1 از 2 - انتخاب الگوی سایتتان

 •  
  پنل برنزی - 650 تومان پنل نقره ای - 1/200 تومان  پنل طلایی - 2/495 تومان
  500mb  هاست 1000MB فضای هاست 3000MB فضای هاست
  انتخاب از بین الگوهای آماده شده انتخاب از بین الگوهای آماده شده انتخاب از بین الگوهای آماده شده
  بدون فروشگاه قابلیت فروشگاه قابلیت فروشگاه
  10 محصول 1000 محصول نامحدود  محصول
  دامنه سفارشی دامنه سفارشی دامنه سفارشی
  ثبت نام و ورود ایمیلی ثبت نام و ورود پیامکی / ایمیلی ثبت نام و ورود پیامکی / ایمیلی
  فضای هاست قابل ارتقا فضای هاست قابل ارتقا فضای هاست قابل ارتقا
  هزینه طراحی 650 تومان هزینه طراحی 1/200 تومان هزینه طراحی 2/495 تومان
  تمدید سالانه 200 تومان تمدید سالانه 320 تومان تمدید سالانه 380 تومان
  7 روز تست رایگان 7 روز تست رایگان 7 روز تست رایگان
  پنل برنزی - 650 تومان پنل نقره ای- 1/200 تومان  پنل طلایی- 2/495 تومان